Vyplněním dotazníku se k ničemu nezavazujete, nejedná se o objednávku. Dotazník můžete vyplnit anonymně nebo s kontaktem na Vás. Budeme rádi za připomínky k novému webu i naší nabídce. DěkujemeVyberte jednu nebo více položek, bližší popis nedostatku pak můžete doplnit do políčka níže.

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.